måndag, juni 04, 2012

Förhöjt terrorhot mot SverigeFörsvarsmakten meddelar idag
på sin hemsida:

Nivån för terrorhot mot Försvarsmakten
i Sverige höjs – från lågt till förhöjt.
Därmed lägger sig Försvarsmakten på
samma nivå som Säkerhetspolisen valde
hösten 2010 efter rekommendationer från
Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning
(NCT).
**
Avpixlat förtydligar:
 Den svenska försvarsmakten höjer risk-
bedömningen för islamistiska terrorbrott
i  landet från “låg” till “förhöjd”.
 Åtgärden motiveras med att hotbilden
har blivit allvarligare runtom i Europa
 och man nämner särskilt de islamistiska
terrordåden i Tolouse i Frankrike nyligen
 där såväl judiska barn som militärer
mördades.
(...)
Det talas i sammanhanget om “ökad aktivitet
 inom vissa miljöer i Sverige — aktivitet som
 bedömdes vara riktad mot Sverige”.
Gemensamt för de flesta av dessa miljöer är
att en – ofta utlandsfinansierad – moské utgör ett
dominerande inslag. Miljöerna kännetecknas därut-
över också av en uttalad antisemitism och – som
SVT Uppdrag Granskning dokumenterade för
ett par veckor sedan – ett kvinnoförtryck av
medeltida  eller äldre slag.