onsdag, juni 27, 2012

Saudisk islamist skulle spränga ex-president


Den saudiske islamisten Khalid
Ali-M Aldawsarie skulle spränga
ett kärnkraftverk och ex-president
George W. Bushs hem i Dallas.
Han gjorde omfattande inköp av
kemikalier och annan utrustning
nätet och förberedde bomberna.
Två företag blev dock misstänk-
samma och tipsade FBI.
När myndigheterna slog till fann
man färdiga bomber och en om-
fattande förteckning över mål.
Aldawsari hade studerat kemi-
teknik i fyra år på universitet
Texas Tech.
I hans bostad fann man också en
dagbok där han berättade om sina
förberedelser för jihad och sin be-
undran för Osama Bin Laden.
Rättegången startar inom kort i
Lubbock, Texas.