måndag, juni 11, 2012

Klotter och antisemitism i MalmöCFCA berättade häromdagen att Gamla
gatan i Malmö återigen skändats.
Muren har försetts med texten "GRIS",
ett hakkors och förövarens "tag".
på begravningsplatsen minns snart ingen.
Klotter, brandbomber, sopor mot begrav-
ningsplatsen tillhör tyvärr vardagen i det
olyckliga Malmö.
**
Hade ett intressant samtal nyligen med
en polis som studerat kriminella sub-
kulturer bland ungdomar.
Han menade att själva klottrandets struktur
förändrats de senaste åren. Från ett ofog
bland pojkar i de lägre tonåren har det
professionaliserats och kopplats till
andra kriminella subkulturer.

I en stad som Malmö vållar klottret skador
för tiotals miljoner om året.
Idag finns det en tydlig koppling mellan klotter,
hiphop, snatteri, anarkism och narkotika.
Klottraren själv är oftast 20+ och har "hang-
arounds" ner till 12-årsåldern som fungerar
som springpojkar och vakter.
Nästan alla i kretsarna är "heltidsklottrare"
och narkomaner....
Och kan vi nu tillägga:
Uppenbarligen antisemiter....