fredag, juni 22, 2012

Är den muslimska invasionen av Västerlandet "en psykotisk vanföreställning" ?

För en gångs skull en ledig vardag.
Passade därför på att se sista dagen
av Breivikrättegången. Mannen med
världens omöjligaste jobb, försvararen
Geir Lippestad, höll sin slutplädering.
Lippestad och Breiviks strategi är fort-
farande att få terrordåden betraktade
som politiska handlingar, inte slump-
mässigt våld utövat av en psykotisk
individ.
Det innebär att de önskar att rätten
ska acceptera den rättspsykiatriska
rapport som förklarade Breivik fullt
frisk.
**
Lippestad uppehöll sig mycket vid
kärnfrågan:
Är Breiviks uppfattning att 
Västerlandet befinner sig under
angrepp från islam "en psykotisk
vanföreställning" eller en fullt logisk
uppfattning som delas av många kun-
niga och omdömesgilla människor ?
**
Forsvarer Geir Lippestad: For er det en psykotisk
virkelighetsbrist når tiltalte snakker om ordet
borgerkrig. Hva er det han mener med begrepet?
Han har forklart til politiet at han mener at han
snakker om en lavintensiv jihad, en demografisk
krigføring. Han har ikke sett fly i luften, imaginære
soldater i skogen eller imaginære tankser på veiene.
Aldri har han sagt at han har sett dette.
Han snakker om en demografisk krigføring.
At Europa står på starten av en krig, og han
snakker om et 60-års perspektiv.
**
Mina läsare minns säkert Fjordmans utmärkta
analys av Breiviks manifest. Det består av en
första del som är fullt logisk och samman-
hängande, men som inte är skriven av Breivik.
Det är sammanklippt av skrifter från bl a Robert
Spencer, Bat Ye’or, Ayaan Hirsi Ali och Fjordman.
Resten av manifesten betecknar han som ren 
smörja med Breiviks förvirrade slutsatser och 
låtsasarmé. 
**
Men åter till Lippestad:
Forsvarer Geir Lippestad: Det stod i manifestet
før handlingene og det sa han tidlig til politiet.
Han har snakket om opprør i Paris og London, men det
er ikke imaginære opprør det er dokumentert at det var
før forrige Stortingsvalg.
Så er spørsmålet om han er den eneste i verden
som har den oppfatningen av at vi er på starten
av en demografisk krig som på sikt kan bli en
regulær borgerkrig.
Da må vi ta inn kunnskap, i hvertfall få en oversikt for å
vurdere hans kulturelle ståsted.
**
Forsvarer Geir Lippestad: Professor Gardell fortalte
oss i retten at «det er helt vanlig i disse miljøene å snakke
om en krig. Det er en helt normal forestilling.»
Professor Gule: «En svært utbredt oppfatning. Vi er ikke
i krig, de mener at islam er i krig med oss, en svært utbredt
oppfatning i det høyreekstreme miljøet.»
Professor Strømmen: «Mange deler hans oppfatning
om krig.»
Fjordman støtter hans oppfatning om en borgerkrig.

**
Det bör väl påpekas att i Lippestads begrepps-
värld är envar som inte accepterar PK:s
"sanningar" högerextremist.
Däremot berättar han helt korrekt att AP:s parti-
sekreterare i vittnesbåset tvangs erkänna att det
norska politiska etablissemanget har en strategi
med massinvandring för att få billig arbetskraft
och multikulturalism som ska uppfostra folket.
***
Citaten är hämtade från Verdens Gangs steno-
grafiska rättegångsreferat.