onsdag, juni 20, 2012

Den evigt kontroversielle Horthy


Miklos Horthy, Ungerns regent 1920-44,
marknadsförs alltoftare av den ungerska
regeringen som folkhjälte.
Thomas Nydahl ger några färska exempel.
Och visst var marinofficeren Horthy landets
räddare 1919 då han kväste Bela Kuns kom-
munistiska terrorregim.
Men Horthy har var också mannen som från
1938 utfärdade en ström av antisemitiska lagar,
som förberedde förintelsen av de ungerska judarna.
Dagens regering vill gärna få det att framstå som
att judeutrotningen i Ungern inte startade förrän Horthy
störtats av tyskarna och pilkorsarna tagit över makten.
Men verkligheten är mera komplicerad än så. Att för-
söka göra folkhjälte av amiralen är inte minst grov
historieförfalskning...
Elie Wiesels upprördhet över utvecklingen är mycket
förståelig. Viktor Orbans försök att rida på en natio-
nalistisk våg för att överbjuda Jobbik är osmaklig
och ger enbart dagens Ungern badwill...