onsdag, juni 22, 2011

Syster Ruth avslöjar diplomaternas dimridåer

I början på året presenterade den
Muslimska Brödraskapet närstående 
TV-kanalen Al-Jazeera över 1.700
hittills hemligstämplade dokument från
förhandlingarna mellan Israel och Fatah
samt alla "medlares" inblandning i frågan.
Berget av dokument från en hemlig källa
fick namnet "The Palestine Papers".
**
Den första veckan surrade gammelpressen
kring allt som diplomaterna förtigit eller ljugit
om. Sedan blev det tyst. Blotta mängden
dokument tycks ha avskräckt från ordentliga
analyser.
Det tycks dock finnas ett undantag.
Christians for Fair Witness on the Middle
East, en organisation som drivs av dominikan-
nunnan syster Ruth Lautt. Hon var en fram-
trädande affärsjurist i New York innan hon
fick kallelsen att gå i kloster.
Syster Ruth startade organisationen på egen
hand, men har efterhand fått starkt stöd från
både katolska och protestantiska Israelvänner.
(som t ex "Kairosuttalandet" från några 
arabiska kyrkor) som ofta används av kristna
Israelhatare.
Hon bekämpar också samma "Köp inte av
judar"- kampanj (s k divestment) som även
flera svenska samfund bedriver.
“We are informed by the Christian mandate
to stand for justice and to raise our voices
when we see someone being falsely accused,”
Sister Ruth, 44, said in an interview at the God Box.
“The issue isn’t divestment. Divestment is a
symptom, a symptom of bias against the state
of Israel and an attempt to lay the blame on
the shoulders of Israel.”
**
Organisationen ordnar också studiebesök i
Israel för olika samfund, vilket ofta öppnar
deras ögon för verkligheten.
Nu har syster Ruth börjat publicera en serie
rapporter med material från "Palestine Papers".
De visar bl a vilken part som varit
förhandlingsvillig...
**
Inför president Obamas tillträde skrev en av
de otaliga arbetsgrupper där diplomater bollar
i december 2009. Bl a förvånas man över att
både Israel och Fatah tycks ha gjort mera långt-
gående utfästelser mellan skål och vägg.
Skillnaden är att Fatah alltid är beredd att
förneka sina egna ord vid nästa möte....