fredag, juni 17, 2011

Högt terrorhot mot Sverige

Inte oväntat bedömer SÄPO att
det höga terrorhotet mot landet
kvarstår.
Sverige hade 2010 4,9 %
tendensen är starkt ökande.
Pew Forum beräknar antalet
till 993.000 (9,9 %) år 2030....
**
Hur stor andel av dessa är
islamister, jihadister, salafister,
Muslimska Brödraskapare,
takfiri etc  ??
**
Låt oss se på några färska under-
sökningar kring muslimska
ungdomar: