onsdag, juni 15, 2011

Islamiseringen av fängelserna internationellt problem


De amerikanska myndigheterna konstaterade
islam i fängelset. Bland afro-amerikaner är
det t o m VAR TREDJE....
Ansvariga för rekryteringen är ofta det
omfattande nätverk av fängelseimamer
som Muslimska Brödraskapet placerat ut
över hela USA.
Kongressens utskott för Hemlandets Säkerhet
genomför idag en hearing om den oroväckande
situationen i landets fängelser.
**
Former prosecutor Kevin Smith likely will discuss a
California case in which inmates radicalized at Folsom
prison plotted to attack Jewish targets in Los Angeles
and the LAX airport.
Patrick Dunleavy, former deputy inspector general for
New York state prisons' criminal intelligence unit and
a contributor to the Investigative Project on Terrorism,
has emphasized the role prison chaplains play in the
radicalization process and the lack of effective oversight
over their selection
**
Utskottets ordförande Peter King sammanfattade
problemet:
"The problem is you get radical Muslims, radical
chaplains who then radicalize them and turn them
toward terrorism, turn them toward violence. It's not
only in the prison itself. It's when they get out of prison
and go to the so-called rehab programs, often they are
also radical."
**
Intressant är att presidents Obamas hejdukar
i utskottet försöker bagatellisera frågan och
framförallt skydda Muslimska Brödraskapet mot
all kritisk granskning.
Det blir alltmera tydligt att Brödraskapet ingår i
**
Islamismen i fängelserna är ett växande problem
över hela Västvärlden. De franska myndigheterna
uttrycker oro. I Sverige och Danmark vågar bara
enskilda tjänstemän viska om problemet med helt
islamiserade fängelser. Även här rekryteras
fängelseimamaerna i regel via Muslimska
Brödraskapet....
("Fängelser är en annan miljö som ibland
beskrivs som en inkörsport till vålds-
bejakande islamistisk extremism"
SÄPO 2010)