tisdag, juni 14, 2011

En ohygglig siffra....


De flesta normalt bildade människor
känner till de sex förintelselägren:
Auschwitz-Birkenau
Treblinka
Belzec
Sobibor
Chelmno
Majdanek
(ibland även Maly Trostinez)

Där mördades minst 2,7 miljoner judar.
Samtidigt vet de flesta att det fanns många
andra läger, där fångarna dödades genom
misshandel, svält och hårt arbete.
Men hur många sådana läger fanns det
spridda över Europa (och Nordafrika) ?
**
I början av året genomförde jag en helt
ovetenskaplig enkät. Jag frågade ett trettio-
tal personer i bekantskapskretsen hur många
 koncentrationsläger de trodde att det funnits
under Andra Världskriget bland Tyskland och
dess allierade.
Svaren blev från ca 30 till ett tusental.
De var inte särskilt okunniga, men
hamnade ändå långt ifrån verkligheten.
**
en lista över kz-läger redan 1967 och
kom fram till 1.632 st….
Det har sedan dess varit den officiella
förteckningen för det tyska rättsväsendet
i samband med utredningar om krigsför-
brytelser och skadestånd.
**
Centrum för antisemitismforskning i Berlin
anses väl vara bland de främsta experterna
på området.
Så sent som för några år sedan påstod de
att det funnits 24 större läger och ca 1.200
”aussenlager”.
Yad Vashem har såvitt jag kan finna undvikit
att spekulera i antalet läger.
På senare år har stora mängder nytt arkiv-
material från bl a Sovjet och Röda Korsets
gigantiska arkiv i Bad Arolsen blivit tillgängligt.
**
Det var först 2007 som det nystartade United
beslöt att noggrant dokumentera samtliga kz-
läger, ghetton och liknande läger i Nazityskland
och ockuperade/allierade länder samt publicera
ett bokverk om dem.
Efter ett års förberedande arkivarbete konstaterade
de att arbetet kommer att omfatta minst 20.000
läger…..
Förteckningarna beräknas omfatta sju volymer.
Hittills har enbart volymerna ett och två utkommit.

The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945: Volume I. Early Camps, Youth Camps, and Concentration Camps ... SS-Business Administration Main Office (WVHA)The United States Holocaust Memorial Museum Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945: Ghettos in German-occupied Eastern Europe v. 2