onsdag, juni 29, 2011

Salafistiska stormoskén i Malmö kopplad till grov kriminalitet


Den salafistiska stormoské som ska byggas
på Östra Kyrkogården i Malmö visar sig
ha intressanta kopplingar till den organiserade
brottsligheten....
"Kulturföreningen Salsabils" främste sponsor
mångmiljonären Samir Abdo håller föreningen
miljoner tjänar han bl a på häleri och människo-
handel med s k asylsökande. 
Den eminenta bloggen Muslimska Friskolan
berättar mer om sambanden mellan muslimska
storkriminella och salafisterna.
En annan storsponsor av salafisterna är Hamas
Ni minns från valrörelsen när Hamas åkte runt
i moskéerna och propagerade för sin gode vän
bidrag, kommunal mark till moskébyggen, bygglov
och fortsatt antisemitisk politik köptes många
islamistiska röster...
**
*
*