onsdag, juni 01, 2011

Shariagäng hånar och angriper polispatrull

I Vollsmose, Odenses islamistiska och
kriminella slum, styr shariagängen sedan
länge.
Den enda auktoritet de erkänner är
områdets shariadomstol.
För tre år sedan skrev jag:
En polis i Odensestadsdelen Vollsmose konstaterar
att dansk lag i praktiken upphört att gälla i stadsdelen.
Istället är det den islamistiske imamen Abu Bashars
shariadomstol som styr....
D v s Danmarks hårdast kriminellt belastade område
vilar nu tryggt i islamisternas händer.....
**
Nu hände något häromdagen som återigen
Två poliser grep en mopedtjuv och överfölls
av ett femtontal islamister. De hotade och
hånade poliserna medan de filmade det hela.

tröttnat. Tröttnat på att pumpa in
miljoner i misslyckade integrations-
projekt, skolor, fritidsgårdar och
mutor till gängen, där allt sedan
länge bevisat sig vara helt
misslyckat. 
Nu tänker man utnyttja lagen fullt
ut. Slå sönder gängen, utdöma
maximala straff och utvisa 
kriminella som saknar danskt
medborgarskap.
Lycka till !
Snart kanske svenska slum-
kommuner kan göra studiebesök
i Vollsmose, Gellerup och Ishöj...