onsdag, juni 22, 2011

Biskoparna sluter upp bakom en sekulär diktator....

I flera månader har vi dagligen matats med
en svart-vit bild från Nordafrika och Mellan-
östern:
Korrupta åldrande diktatorer störtas av unga
"frihetskämpar" ivrigt påhejade av Obama
och EU-maffian.
Att perspektivet kan se helt annorlunda ut
om man är på plats i regionen borde vi
kanske förstå. Kopterna i Egypten såg
Mubarak som ett mindre ont än Muslimska
Brödraskapet.
I Tunisien överväger den franskorienterade
medelklassen att emigrera sedan Ennahda
infört böne- och slöjtvång och börjat
likvidera sekulära motståndare.
Assadklanen. Hans auktoritära, men sekulära,
politik är att föredra för landets kristna fjärdedel
framför Muslimska Brödraskapet.
Den kaldeisk-katolske biskopen säger:
"Vi vill inte bli som Irak. Vi vill inte ha osäkerhet
och islamisering och till slut ett islamistiskt makt-
övertagande."