måndag, juni 27, 2011

Islamistisk ketchupeffekt i Egypten


Under hela Egyptens moderna historia har
de olika makthavarna haft en sak gemensam, 
insikten att islamismen är det största hotet
mot modernism och alla typer av folkligt med-
bestämmande.
Därför var det förvånande att västerländska
politiker och medier lät sig duperas att tro att
det finns en "moderat islamism" (klartext:
Muslimska Brödraskapet) som kan leva hand
i hand med sekulär demokrati.
för döva öron.
**
Hon analyserade vilka faktorer i den "arabiska
våren", som talar för Brödraskapets makt-
övertagande:
1. The Brotherhood's strength within the
Egyptian military, which is still in charge of
the country;
2. The absence of a formidable secular rival
within Egypt;
3. The willingness of America and her allies
to underestimate the ambitions and the
political skills of the Muslim Brotherhood.
For the moment it looks like all three factors
are working in favor of the Muslim Brotherhood.
Make no mistake: The Brotherhood are working
to realize the vision summarized in their motto:
"Allah is our objective; the Prophet is our
leader; the Qur'an is our law; Jihad is our
way; dying in the way of Allah is our
highest hope."
**
En ännu mer skrämmande artikel ur Al-Ahram,
makthavarnas gamla organ, där den nya
"islamistiska scenen" presenteras:
1. Alla bedömare tycks övertygade om att
Muslimska Brödraskapet blir valets stora
segrare. De attraherar framförallt den väl-
utbildade medelklassen och försöker framstå
som ett respektabelt parti. Deras kandidater
är ofta läkare eller advokater.
Exempelvis Amr Moussa, Arabförbundets
avgående generalsekreterare, som ser
islamismens seger som "oundviklig" och
smidigt anpassar sig till de nya tiderna...
En liberal betecknade honom nyligen som
Egyptens Kerenski.
2. Mera överraskande är att salafisterna,
"islamismens gräsrötter" på landsbygden
grundat två partier Ljus och Dygd. De har
visat sig ha stark dragningskraft på ungdomen
via skicklig hantering av sociala medier.
För första gången har salafisterna startat en
centralorganisation Salafist Calling.
3. Den allra största överraskningen är ändå att
jihadisterna, islamismens terroristgren, också
grundat ett parti för att locka de missnöjda
som nu kommit hem ur exil eller fängelser.
Al-Qaeda får därmed också via Egyptiska
direkt kanal in i valrörelsen. Jihadisternas
toppkandidat är en av president Sadats
mördare....