tisdag, juni 21, 2011

Arabiskt mörker

Thomas Nydahl kommenterar hur
den "arabiska våren" utvecklats till
den islamistiska hösten även på det
lokala planet:

"På det vardagliga planet har jag
gjort en reflektion. Tidigt i våras
kom en ung kvinna hit till byn,
född i Gaza hade hon från Egypten
tagit sig hit och sökt asyl. Hon födde
sitt första barn här. För en tid sedan
kom hennes pojkvän/man och far
till barnet också hit. Av den frimodiga,
fräckt klädda unga kvinnan blev det
över en natt en helt annan person
som steg ut ur huset, klädd i slöja!
Varje dag jag ser henne inpackad i
tyger tänker jag att hon kanske
rentav symboliserar det mörker
som den arabiska våren gick in i.
Mannen och hans av religiösa van-
föreställningar präglade tänkande
styr inte minst kvinnorna från dessa
miljöer."