måndag, juni 13, 2011

Tvångskonvertering till islam allt vanligare i Pakistan

Varje år kidnappas och tvångs-
konverteras hundratals kristna och
hinduiska flickor i Pakistan. De och
deras anhöriga får inget som helst
stöd av myndigheterna. Tvärtom blir
de ofta hotade och misshandlade av
polisen.
Pakistan Christian Post berättar om en
vardaglig händelse :
En kristen far med två tonåriga döttrar
hotades av en rik islamistisk affärsman
som meddelade att han tänkte gifta sig
med döttrarna.
Fadern, Rehmat Masih, vände sig till den
lokala polisen och begärde skydd för flickorna.
Polisen vägrade lyssna på honom.
Strax efter kidnappades och tvångs-
konverterades de två kristna flickorna och
tvangs gifta sig med den åldrige islamisten
Muhammad Waseem.
När fadern försökte polisanmäla kidnappningen
hotade polisen honom med straff för "förtal"
av islamisten. Sedan uppmanade de honom
att "glömma döttrarna".
Rebbecca och Saima Masih är sedan dess
försvunna.
**
Den hinduiska tidningen Chakra beräknar att
minst 25 hinduiska flickor kidnappas och tvångs-
konverteras PER MÅNAD i Pakistan.