onsdag, juni 29, 2011

"Danmark ett legitimt och prioriterat terrormål"


Danska SÄPO, PET, konstaterar att
terrorhotet mot Danmark oförändrat
är högt.
Danmark är även i fortsättningen ett
högprioriterat terrormål för islamister.
Ayman al-Zawahiri har vid flera tillfällen,
bl a i sina tal, fokuserat på Danmark och
teckningarna, påpekar PET-chefen:
- Inget tyder på att Al-Qaeda under al-
Zawahiri har en annan prioritering.
Vi kan vänta oss att Al-Qaeda också fram-
över ser Danmark och danska intressen
som "legitima och prioriterade terrormål".
**
I den nya årsrapporten heter det bl a:
"Truslen mod Danmark fra al-Qaida og andre militante
islamistiske grupper er uændret efter Osama bin Ladens
død og udpegningen af Ayman al-Zawahiri som al-Qaidas
nye øverste leder.
Ayman al-Zawahiri har ved flere lejligheder, blandt andet
i sine taler, fokuseret på Danmark og tegningesagen, og
det må forventes, at al-Qaida under al-Zawahiris ledelse
fortsat vil anse Danmark og danske interesser som
legitime og prioriterede terrormål.
Selv om al-Zawahiri ikke har Osama bin Ladens ikoniske status,
er han en vigtig og indflydelsesrig person inden for militante
islamitiske kredse, og det må forventes, at han vil være
fokuseret på dels at bevise sin operationelle styrke gennem
fremtidige terrorangreb, dels at sikre al-Qaida ledelsens
særlige rolle i forhold til militante islamistiske grupperinger i
Nordafrika, Østafrika, Mellemøsten og Sydasien”, siger
chefen for PET Jakob Scharf.
***