onsdag, oktober 13, 2010

Världens nordligaste terrorister i världens nordligaste moské ?

I Tromsö planerar man sedan några
år att bygga världens nordligaste
moské.
I början såg allt soligt ut: kommun-
ledningen och staten var positiva, de
saudiska bidragsgivarna stod på kö
och spaden var klar att sätta i marken/
isen...
Sedan började den lokala tidningen
Nordlys granska hela projektet och
dess upphovsmän och det var inte lika
kul....

Finansiärerna visade sig vara
extrema saudiska wahhabister
och gänget bakom bygget har
kopplingar till Al Qaeda...
Nu vet ingen om det överhuvud-
taget blir någon moské...

Då tidningen dessvärre bara lägger ut
brottstycken på nätet får man söka
i exempelvis Hege Storhaugs Human
Rights Service för de viktigaste artiklarna.
**
Ny moské i Tromsø vil være en
stor propagandaseier
-En ny moské i Tromsø, finansiert fra

Saudi-Arabia, vil føre til mer politisk
islamisme, mer hijab og tildekking av
muslimske kvinner, sier Hege Storhaug
til Nordlys. Hun er Norges skarpeste
kritiker av kvinneundertrykkingen innen-
for islam.
**
Nordlys møter Hege Storhaug i kontorene

til den politiske tenketanken Human Rights
Service i Oslo sentrum. Det er ingen skilt i
inngangspartiet til bygården eller på inngangs-
døren til kontoret som forteller at her hører
HRS til. Selv har Storhaug flyttet ut av Oslo
av sikkerhetsmessige grunner.
Hun er både beundret og kontroversiell for

sin knallharde kritikk av kvinneundertrykking
spesielt innenfor organisert islam.
- Jeg har ikke noen spesiell kjennskap til det

muslimske miljøet i Tromsø eller de som
driver moskeene der. Men det du forteller
om at noen skal finansiere byggingen av
en ny moské med saudiarabiske petrodollar,
taler jo sitt tydelige språk, sier Storhaug.
**
Wahabisme
Hun påpeker det samme som en rekke

andre kilder har hevdet; at all saudiarabisk
finansiering av moskeer og islamske kultur-
sentre i Europa bare har én hensikt: Å spre
den saudiske varianten av islam - wahabismen.
Wahabittene praktiserer alle former for

ekstrem kvinneundertrykking, som flerkoneri,
tvangsekteskap og usynliggjøring av kvinner,
hevder Storhaug.
Hun mener det er livsviktig å sette søkelyset

på den saudiske strategien for utbredelse av
sin fundamentalistiske variant av islam.
- Hvis det reises en stor, ny moské med

saudisk finansiering så langt nord som i
Tromsø, vil dette være en fjær i hatten og
en helt voldsom idelogisk propagandaseier
for disse kreftene, sier Storhaug.
**
Krav om kontroll
Hege Storhaug er ikke alene om dette syns-

punktet. En rekke kilder hevder at ”gavmilde,
saudiske forretningsmenn som ønsker å være
anonyme”, som strør om seg med million-
gaver til bygging og drift av moskeer og
islamske kultursentre og muslimske
organisasjoner rundt i hele Vesten, bare
er stråmenn for regimet i Saudi-Arabia,
som investerer milliarder for å eksportere
wahabismen og gjøre denne retningen
dominant i blant annet Europa.
- Spørsmålet er, hva slags lovskole skal

bli den gjeldende i den nye moskeen i
Tromsø når den er ferdig bygget?
I alle tilfeller der saudisk finansiering står
bak, kommer kravene om å styre virksomheten,
innsette imamer og bestemme hva slags islam
som skal være rådende, i etterkant av den
tilsynelatende gavmildheten, sier Storhaug.
**
Mer tildekking
Hun påpeker at mønsteret gjentar seg overalt.
- Det er makt i en moskebygning. Dere vil få se

at det blir mer radikal islam, mer hijab og
tildekking av muslimske kvinner i Tromsø,
mener Storhaug.
Som flere andre kilder Nordlys har snakket

med (se blant annet eget intervju med Roy
Brown, britisk menneskerettighetsforkjemper
og FN-observatør) peker Storhaug til Balkan
som ett svært tydelig eksempel på denne
utviklingen.
- Svært liberale bosniske muslimer som

har tatt imot saudisk finansiering, har
etterpå måttet akseptere en utvikling
som går i motsatt retning av hva de selv
står for, påpeker Storhaug.
**
Fiender på innsida
- Men Alnor i Tromsø, som planlegger

byggingen av den nye moskeen, er jo
selv ledet av en kvinne, Sandra Maryam
Moe?
- Den kjente forfatteren Ibn Warraq,

som bl.a. har skrevet boken ”Hvorfor jeg
ikke er muslim”, fremmer i en nylig artikkel
hypotesen om at de europeiske, radikale
islamistene har lagt seg på en ny taktikk
for å fremstå som liberale og demokratiske:
De kjører frem kvinner som ledere for å
skjule sin egentlige og langsiktige agenda.
Jeg er enig. Dette viser seg stadig flere
steder i Europa, sier Storhaug.
- Det er dessuten slik at de som konverterer

til islam ofte er de mest bokstavtro muslimene.
En pakistansk muslim har med seg en islamsk
kultur som kan være blandet med for eksempel
hinduisme og andre kulturelle påvirkninger.
En norsk konvertitt har bare Koranen som
grunnlag for sin religiøse tro, og blir derfor
mer bokstavtro, mener Storhaug.
***
Läs hela intervjun
***
Av Nordlys artikelserie framgår också att
konvertiten Moe (VD för byggstiftelsen
Alnor) är gift med konvertiten Andrew
Ibrahim Wenham (alias Abu Ismail) som
var inblandad i en stor terroristhärva i Australien
för sex år sedan. Al Qaeda gav ligan i uppdrag att
"help launch an attack in Australia. Although they
talked with him in bin Laden's camp in Kandahar
about targeting aircraft and killing Americans and
Israelis in Australia, they settled on a plot to blow
up the Israeli embassy in Canberra and the possible
assassination or kidnap of the Melbourne business-
man and Jewish leader, Joseph Gutnick."
Nu är han på fri fot igen och fungerar som
något slags gårdskarl i det muslimska
centret.
****
Tipstack till Muslimska Friskolan
som hittade kopplingen mellan salafisten
Hussein Aldaoudis koranskola i Malmö
och moskébygget i Tromsö...
"I flera år har Hussein Aldaoudi fortsatt
sina skumma kopplingar med wahabister
i Saudiarabien. Han är styrelseordförande i norska
Alnor och inblandad i den kommande moskén som ska
byggas i nordnorska Tromsø. Denna moské pekas nu
ut för wahabistiska terrorkopplingar"
*****

Mera från Nordlys via Muslimska Friskolan:
Lederen av moskeen Alnor i Trømsø,
konvertitten Sandra Maryam Moe,
bærer på en drøm: at hennes barn
skal kunne innskrives på en privatskole
i Tromsø, finansiert av saudiske midler.
Akkurat samme skole som styrelederen til
Alnor, svensken Hussein Aldaoudi, driver
den andre siden av norskegrensa.
Dagens oppslag i Nordlys viser med
all tydelighet hvilke ideologiske krefter
vi står overfor, også helt nord i landet:
wahabisme, direkte kopiert fra ørken-
landet Saudi-Arabia."
*
"I dag har Nordlys satt søkelyset
på den svært ortodokse mannen Hussein
Aldaoudi, som driver en muslimsk skole for
barn i Sverige og som er styreleder for Tromsøs
Alnor. Skolen er kritisert opp og ned i flere
runder i Sverige for sitt pent sagt grumsete
tanke- og verdisett.
Ett eksempel som vel sier alt
er at
skolens tidligere kvinnelige rektor,
som sa opp etter et halvt år i rektor-
stolen, ikke fikk være til stede på
åpeningen av skoleåret
– fordi hun var kvinne.
Musikk er også bannlyst. At skolen
finansieres med saudiske midler er
Aldaoudi helt åpen på. Men det er
ingen problem, mener han. Samtidig
vil han ikke svare på hva wahabisme er."
****
Det bör påpekas att Hussein Aldauodi idag
driver den islamistiska friskolan Alsalam
i Örebro...
Han var tidigare chef för Al Elowm al-
Islamiaskolan på Rosengård, som stängdes
sedan verksamheten gått över styr.
Då visade det sig att Aldauodi hade
nära förbindelser med Islamiska Kultur-
på Ramels väg....
*****
vl,