fredag, oktober 29, 2010

Stormoskéen som härskarnas symbol


Sedan myndigheterna gett tillstånd
till bygget av en ny stormoské i Köpen-
hamn vaknade många danskar...
Som jag skrev om sambandet minaret -
moské - sharia vid ett tidigare tillfälle:
Förra gången islam expanderade ut över
Europa utspelades samma sak i tusentals städer
och byar, från Konstantinopel till minsta bosniska
bondby.
Erövrarna kom och markerade sitt nya revir
med några halshuggningar och våldtäkter.
Sedan följde det viktigaste: de kristna dhimmis
skulle läras vad underkastelse, d v s islam,
var, genom att uppföra en moské med minaret.
Det handlade givetvis inte om något plötsligt
behov av en muslimsk gudstjänstlokal för en
kristen befolkning.
Det handlade enbart om en maktsymbol för
de nya härskarna. Dhimmis skulle ständigt
ha härskarnas symbol framför ögonen....
Den gången stoppades expansionen på Kahlenberg
utanför Wien 1683. Sedan dröjde det århundraden
innan nästa minaret byggdes i Centraleuropa...
***
Idag byggs det minareter i europeiska städer
som aldrig förr. Olika sekter tävlar i att uppföra
nya stormoskéer:
London, Köln, Köpenhamn,
Marseille, Berlin och nu senast är Århus på gång.....
Handlar det om ett våldsamt behov av nya guds-
tjänstlokaler, när det redan finns
över 10.000 i
Europa....?
Nej, för många av byggena får man lätt intrycket
att den symboliska minareten är det viktigaste,
inte kvadratmeterna böneyta. Här handlar det
på nytt om symbolen, ännu inte härskarnas
symbol, men.....
***
I Danmark skapades snabbt en Facebookgrupp
Den har idag nästan 100.000 medlemmar.
**
Samtidigt bubblar det ständigt fram nya
förslag till moskébyggen i snart sagt alla
danska städer...Ja, t o m i Skåne, där
salafistiska kretsar i Danmark vill bygga