torsdag, oktober 14, 2010

Shariaförespråkare i Riksdagen ?

Då Islamiska Förbundets ordförande
Abdirisak Waberi sedan en vecka
sitter i Sveriges Riksdag för moderaterna (!)
finns det anledning ta upp en gammal
debatt från Expressen på nytt:
**
Islamiska förbundet kallar mig "satan"
"Jag har av Mahmoud Aldebe fått höra att

jag är 'en jude som konverterat till islam
för att förstöra för muslimerna' eller att
jag är 'shaytan' (satan)."
Det skriver i dag imamen ABDAL HAQQ
KIELAN. Han anser att det är hög tid för
Sverige att markera tydligt mot anti-
demokratiska muslimska krafter.
(...)
Det känns mycket beklämmande att
läsa de illvilliga attackerna mot den
journalist (Salam Karam) som försöker
klarlägga förhållandena för Stockholms
muslimer. Mahmoud Aldebe, ordförande
i Sveriges muslimska förbund, svärtar
ned meningsmotståndare på ett sätt
som inte hör hemma i ett demokratiskt
samhälle.
(...)
Jag sade då i en intervju i DN:
"Jag är förvånad över att Stockholms
moské inte mycket klart tar avstånd
från självmordsbombare och terrorism
och jag hoppas att de snart förklarar
sig, om det som står i debattartikeln
stämmer."
Det kom ingen förklaring. I stället kom
ett brev som publicerades på den största
e-mejllistan för islam i Sverige. Under
rubriken "Förbundets rätt att slå tillbaka"
och undertecknat med "Medlemmar i
Islamiska Förbundet i Stockholm" kunde
man bland annat läsa följande:
"Alla sanna muslimer ringer till Förbundet
och undrar vad Abdal Haqq Kielan håller
på med. Han skadar ju bara islam och
Sveriges muslimer. De flesta muslimer
tar avstånd från Abdal Haqqs uttalanden
och kräver att han avgår som ledande
figur inom SIF."
***
Läs hela artikeln
***
Intressant, en imam som kräver ett
tydligt avståndstagande från "själv-
mordsbombare" och terrorism skadar
enligt Islamiska Förbundet islam...
***
Läs också
I de grumligaste vattnen
går de största fiskarna...
*
Muslimska Brödraskapet satsar
på entryism
*
Stormuftin och nazismen