fredag, oktober 22, 2010

Shariadomstolar i Danmark

Antalet shariadomstolar i Europa är
under stark tillväxt. I Storbritannien
från 5 till 85 på ett år. Idag handlar det
säkert om över hundra.
Övriga länder offentliggör ingen statistik....
Få länder har uttryckligen förbjudit ett
parallellt "rättssystem".
Ett antal afrikanska stater har officiellt
tillåtit sharia som parallellt system.
Det islamistiska regeringspartiet i
Turkiet AKP försöker införa sharia-
domstolar bakvägen. Rättsväsendet
och armén kämpar emot.
**
I samband med debatten om muslimska
kriminella ghetton i Danmark avslöjades
att det också att det existerar ett antal
shariadomstolar i landet.
Den nu avlidne imamen Abu Laban i
Köpenhamn var sannolikt först i Danmark.
**
En polis i Odensestadsdelen Vollsmose
konstaterar att dansk lag i praktiken
upphört att gälla i stadsdelen.
Istället är det den islamistiske
imamen Abu Bashars shariadomstol
som styr....
D v s Danmarks hårdast kriminellt
belastade område vilar nu tryggt i
**
I Gellerup är det imam Abu Bilal Ismails
shariadomstol som bestämmer.
Kommunens invandrarrådgivning berättar
att få muslimer vänder sig till dem med sina
problem. Istället vänder man sig till imamens
"domstol".
**
I Sverige är förmodligen shariadomstolen i
Rosengård ensam i sitt slag - ännu...
Ett ständigt argument från islamisterna är
att domstolarna bara sysslar med civil- och
familjemål, inte straffrätt. Och så är det till
Men det uppstår alltflera gränsfall, t ex
"blodspengar" vid misshandel och dråp....
Och en vacker dag vill man börja tillämpa
***