torsdag, oktober 14, 2010

Bildt motarbetar grön turism ....och Israel

OECD anordnar på onsdag-fredag i
nästa vecka en konferens i Jerusalem
kring ekologiskt hållbar ("grön") turism.
Intresset från hela Europa är stort kring
ett ämne som anses mycket "hett" på
turistmarknaden. Med tre undantag:
delegater...; islamistiska Turkiet och
Sverige bojkottar Israel av politiska skäl.
**
PLO, Hamas och deras anhang började ett
intensivt lobbyarbete för en bojkott redan
i våras. Hela de vanliga byket av islamister,
kommunister och antisemitiska präster gnällde
högt över att OECD beviljat Israel medlemskap
och nu lägger en konferens i dess huvudstad....
Spanien meddelade dock att de visst tänker
komma till Israel. Allt annat är desinformation
via Hezballahs TV-sändare Al Manar.
**
Israel i Sverige kommenterar:
Bildt, PLO och Turkiet har helt
bojkottat Israel sedan Israel
försvarade sig mot terrorist-
organisationen Hamas, efter
att ha mottagit ca 10000
raketer/granater från dem
mot civila – varenda ett folkrätts-
brott. Sista veckan före kriget kom
ca 40 om dagen – vad borde Israel
ha gjort, Bildt?
Det börjar äckla en att bo i ett i
grunden antisemitiskt Sverige.
**
alltid samma sak som de arabiska
terroristgrupperna.
PLO, Palestinernas Befrielse-
organisation, för att befria
jorden från Israel, och Bildt,
som hör till samma andas barn,
gör sammalunda. PLO har självklart
pressat Spanien och England, båda
numera med starkt anti-israeliska
böjelser, från att delta, även om de
efter att ha kliat sej fram och bak
försöker hitta andra anledningar.
Rätt kul – när Jordanien helt illegalt
attackerade Jerusalem 1948, ledd
av engelsmannen Glubb Pascha,
och ockuperade det i 19 år, DÅ
godkände varken Spanien, Engand
eller Sverige ockupationen.
Före den ockupationen hade
judarna där motvilligt accepterat
att Jerusalem skulle anses vara
en internationell stad.
Ingen, inget land, inte FN, hjälpte
Israel när Jerusalem ockuperades
och stora mängder judiska byggnader
och minnesmärken förstördes.
Bortåt 60 synagogor förstördes av
araberna och blev pissoarer eller
åsnestall.
Araberna rev upp 30000 judiska
gravstenar och använde att bygga
vägar med. Araberna drev ut eller
dödade varenda jude där – de hade
varit i majoritet i 150 år.
När Israel efter att ha blivit attackerat
1967, återförenade sin huvudstad, som
har varit judarnas huvudstad i 3000 år,
liksom Tyskland återförenade Berlin, då
dög det inte heller eftersom de är judar.
Efter den betan skulle Israel återigen
börja snacka om att Jerusalem skulle
delas? Du är inte klok. Ett tag funderade
även OECDs ledning på att flytta konferensen,
men de sansade sig – är ju inte kontrollerade
av Bildt.
Israel har haft ett rekordår i år,
OECD har konferens om grön turism, och
Israel om något är expert på detta.