lördag, oktober 23, 2010

Skrev Torah om den onde profeten M ?


Den "ansedda" algeriska tidningen Al
Nahar släpper en riktig bomb mot
Israel idag....
"I Jerusalem har man funnit en Torah-
rulle som innehåller Muhammeds namn...."
Om det var sant, vore det en verklig
sensation. Inte minst med tanke på
att rullen ifråga är från 200-talet.
Fyrahundra år innan M föddes...
**
Vad är då fakta ?
Jo, en skriftrulle har påträffats vid en
utgrävning i Gamla staden i Jerusalem.
Det är ingen Torahrulle (d v s den inne-
håller inte Moseböckerna), däremot är
det bibliskt material. Bl a den apokryfiska
som består av en samling vishetsord
med många allmänna råd om hur man
ska bete sig i olika situationer samt
reflektioner över livet, ordspråk med
mera.
Salomos vishet är skriven på
grekiska,
sannolikt i Egypten under första år-
hundradet f.Kr.
Den är uppkallad efter kung Salomo,
men har i övrigt inget samband med
honom.
**
I den förekommer det hebreiska
adjektivet “makhmad” (härlig,
förtjusande), som en okunnig
läsare kan få till "Muhammed"...
Al Nahar tar feltolkningen till utgångs-
punkt för att "bevisa" att Första och
Andra Templen aldrig existerat och
att Ha-Kotel, Västra Muren, bara var
en rastplats för den onde profetens häst....