måndag, oktober 25, 2010

Wilders citat granskas i skandalrättegången

Den pågående skandalrättegången mot
Geert Wilders är på många sätt besynnerlig.
Åklagarnas roll som något slags opartiska
rättsexperter är helt obegriplig för den som
vuxit upp med den svenska eller anglosaxiska
rättstraditionen. Därför är det desto mera
överraskande när åklagarsidan helt avvisar
åtalet mot Wilders. Mellan raderna betecknar
de åtalet som rent nonsens.
**
Åtalet bygger till största delen på lösryckta citat
ur Wilders tal, skrifter och filmen Fitna...
Dessa citat granskades noggrant av expertvittnet
Simon Admiraal. Hans granskning lästes upp av
domaren i domstolen. Den finns nu på YouTube.
Här är den mest intressanta delen (2/3).
Inte överraskande finner han citaten väl styrkta
av auktoritativa muslimska skrifter...
****
Domen avkunnas 4 november.
Låt oss hoppas på ett totalt frikännande
följt av disciplinstraff för juristmaffian
på Justiedepartementet som drivit fram
det bisarra åtalet....
****
Wilders: "Jag betalar ett högt pris,
men det är kampen för frihet värd"
*
Wilders anförande till domstolen
om yttrandefriheten - naturligtvis
mörkat av gammelpressen