torsdag, augusti 09, 2012

Djupdykning i den syriska oppositionen


I förra veckan utropade sig en 80-
årig f d advokat på ett möte i Kairo
till ny premiärminister i det krigs-
härjade Syrien och bildade en exil-
regering i Egypten.
Det ger en god bild av det totala
kaos som råder i den s k syriska
oppositionen.
Därför är det positivt att en ut-
förlig katalog över grupper och
nyckelpersoner i denna opposition
äntligen publicerats.
Den svenska journalisten Aron Lund
har på uppdrag av socialdemokraterna
i EU gett ut det 180-sidiga
DIVIDED THEY STAND
An overview of Syria´s political
opposition factions
**
Lund beskriver ärligt den islamistiska
dominansen i SNC, som USA och EU
redan utsett till Assads efterträdare.
Både pengar och vapen kanaliseras
genom Muslimska Brödraskapet.
Samtidigt försöker politiker och medier
tiga ihjäl den sekulära alliansen NCB,
som kämpar för en förhandlingslösning
istället för ett krig.
Obama och EU fick blodad tand i Libyen
att lösa alla problem med ett krig till-
sammans med sin nya allierade
Muslimska Brödraskapet.