torsdag, augusti 30, 2012

Sensation: Geert Wilders till MALMÖ

Den holländske frihetskämpen
Geert Wilders kommer snart till
MALMÖ, islamismens och anti-
semitismens huvudstad i Sverige,
**

Han har åtalats och frikänts för hets mot
folkgrupp. Han kallas konsekvent för
”högerextremist” i svenska medier,
trots att partiet han leder är ett av
Nederländernas största.
Han har jämfört islam med fascism
och Koranen med Mein Kampf.
Han lever med beväpnade livvakter
dygnet runt.
Lördagen 27 oktober besöker
Geert Wilders
Malmö och Tryckfrihetssällskapet.
**
– Geert Wilders är en av de mest
spännande figurerna i europeisk politik
och en av de modigaste. Trots hot om
rättegång, och trots att två av hans
landsmän, Pim Fortuyn och Theo van
Gogh, blivit dödade för sin islamkritik,
vågade Wilders använda sig av sin
yttrandefrihet och kritisera islamismen
och Koranen, säger Ingrid Carlqvist,
ordförande för svenska Tryckfrihets-
sällskapet.
**
– När Wilders åtalades för så kallat
“hate speech” framställdes han i
svenska medier som en fullständig
vettvilling.
När han två år senare äntligen
frikändes var det helt tyst i Sverige.
Jag tycker det ska bli mycket spännande
att få höra hans egen historia om varför
han är så kritisk till islam och islamiseringen
av Europa och om rättegången mot honom
har fått några följdverkningar i Neder-
länderna.
***
FAKTA/FÖRELÄSNINGEN
Biljetterna till föreläsningen med Geert Wilders
kostar 150 SEK för ickemedlemmar och
100 SEK för medlemmar av Tryckfrihetssällskapet.
Föranmälan krävs.
 Anmäl dig här (info@tryckfrihet.com )