lördag, augusti 11, 2012

Rysk spion får nytt jobb

Den finländske professorn Timo Kivimäki
dömdes nyligen till fem månaders fängelse
för spionage till förmån för  SVR (f d KGB)
och avskedades från sin professur i
Köpenhamn.
Innan han ens hunnit avtjäna sitt straff har
han fått en ny tjänst, denna gång på Helsing-
fors Universitet. Visserligen bara ett vikariat
som lektor, men både studenter och lärare
är upprörda...
**
Då rättegången skedde innanför lyckta
dörrar finns det mycket som fortfarande
är oklart.
Det är bl a okänt om han värvades som
rysk agent redan i Finland.
I Danmark sysslade han i varje fall främst
med att kartlägga nyckelpersoner på bl a
danska UD och försvarets forskningscentrum.
Hans viktigaste uppgift var dock att samla
material om studenter som kunde förmodas
bli framtida nyckelpersoner inom dansk
utrikes- och säkerhetspolitik. Om han även
hjälpte till att rekrytera dem åt ryssarna är
okänt...