söndag, augusti 26, 2012

En antisemitisk by i Alperna ?

Serfaus är inte mycket mer än en
fläck i Tyrolen.
om hur en ung engelsk jude bokade
en lägenhet, men vid ankomsten
slängdes ut.
"Vi hyr inte ut till judar", meddelade ägaren.
En snabb titt på Google tyder på att
sådant händer mycket ofta i Serfaus.
Süddeutsche Zeitung berättar om flera
incidenter.
Byns hotellkung Alois Schalber påstås
bli rasande om han ser en jude på något
av sina hotell...
CFCA i Israel bekräftar.
Ett lysande undantag tycks dock finnas:
Hotel Alte Schmiede satsar istället på att
locka till sig ortodoxa judar genom ett
riktigt koscherkök och sabbatsanpassning
av hotellet.