söndag, augusti 05, 2012

Terroristens son tvångsomhändertas för att stoppa jihad

Såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten
har agerat ovanligt resolut för att stoppa en
16-årings resa till Asien eller Mellanöstern 
för att begå jihad, berättar Gudmundson.
Den unge Abdullah Moummou är son till
Mommou (och mera här).
Mommou var andreman i Al Qaeda i Irak.
Modern, den konverterade islamisten
Camilla Olofsson, har övergivit sonen
och vistas numera i Egypten.
**
Förvaltningsrätten konstaterar:
"Av socialnämndens utredning framgår att
Abdullah sedan hösten 2010 vistats i Sverige
under långa perioder utan vårdnadshavare.
Han har under tiden bott och umgåtts med
äldre bekanta till familjen. Dessa män har
en kriminell bakgrund.
Den man som Abdullah huvudsakligen bott
hos avtjänar för närvarande ett fängelsestraff.
Det framkommer även att Abdullah i
september 2011 under en resa till
Mellanöstern vistats i olämpligt säll-
skap och gripits för bl.a. illegal inresa
i landet."
**
Och Kammarrätten spär på:
"Av utredningen i målet framkommer bl. a.
uppgifter från rikskriminalpolisen om att
Abdullah befinner sig i en kriminell miljö
och riskerar att rekryteras till krigstjänst
utanför landet.
Vid tidpunkten för det omedelbara omhänder-
tagandet fanns indikationer på att Abdullah
var på väg att lämna landet för att delta
i väpnad konflikt."
**
Abdullah Moummou omhändertogs därför
omedelbart av polisen och utsätts nu för
"vård enligt 1 och 3 §§ LVU", vilket väl lär
betyda s k LVU-hem.
De kriminella kretsar han vistats i betyder
bl a Farid Lamrabet, den s k spindeln i
de jihadistiska nätverken i Sverige och
tjänar 12 års fängelse i Danmark.
***