fredag, augusti 03, 2012

När får vi se det STORA Stasiavslöjandet ?


Danmarks främste Stasiforskare Thomas
Wegener Friis meddelade i april att han
avslöjat den förmodligen främste
landsförrädaren i modern dansk historia.
Det ska handla om "en offentligt känd
dansk man" som arbetat för Stasi.
Agentens mapp blev förstörd (alternativt
överförd till Moskva) vid DDR:s sammanbrott.
Men Wegener Friis snubblade över referenser
i andra mappar:
"- Det var et svineheld. Stasi var et bureaukrati,
der producerede store mængder papir, som blev
sendt rundt i systemet. Hvis en agent havde en
relation til en interessant person, kunne der blive
placeret dokumenter om agenten i den persons
sagsmappe. Eller i en mappe om en bestemt
begivenhed, han havde medvirket til. Derefter
var de umulige at finde igen, hvis man ikke
vidste, at de var der. Man kan ikke søge på
dem. Det er sådan nogle dokumenter, jeg er
faldet over ved et rent tilfælde, siger Thomas
Wegener Friis."
**
Forskaren känner till agentens identitet,
men vill ännu inte avslöja honom. 
" Vi kender mange sager med danske fodfolks-
spioner, der har indsamlet oplysninger, men
den her sag er i en helt anden liga.
Det, han har gjort, er grimt og har
påvirket det danske samfund i negativ
retning.
Det gør dybt indtryk på mig. Der er ingen tvivl
om, at det er den værste spionsag i Danmark.
**
Wegener Friis är övertygad om att det finns mera
material om spionen i Rosenholtzmaterialet, som
USA köpte av Stasiagenter vid Murens fall. Material
som danska myndigheter kan få, bara de ber om
det.
Just nu tycks det försigå en dragkamp mellan
forskare och politiker.
Regeringen är ju i verkligheten inte särskilt
intresserad av att få en känd politiker
avslöjad som storspion.
Sannolikt utan att kunna göra ett
dugg åt honom....
Även om inte brottet vore preskriberat, så är
materialet förmodligen av det slag (registerkort,
diarium över agentrapporter etc) att ingen
domstol skulle godkänna det som bevis.
Spåren från hanteringen av storspionen
IM Lenz förskräcker....
**
Sedan detta inträffade tycks
i princip ingenting ha gjorts.
Regeringen vägrar att agera.
Wegener Friis tiger som muren...
Jyllands-Posten har däremot pekat ut
en gammal journalist på konkurrenten
Ekstra-Bladet som "storspionen".
Sedan blev tyst även där.
**
IM Lenz, Morten Jung-Olsen, är son till två
kommunistveteraner, som sannolikt arbetat
för NKVD redan före kriget. Redan som tonåring
var han medlem i det stalinistiska Danmarks
Kommunistiska Ungdom (DKU).
Han rekryterades vid 18 års ålder av Stasi,
lämnade alla politiska uppdrag och styrdes
målmedvetet mot danska UD via en civil-
ekonomutbildning.
IM Lenz arbetade som agent på UD i
14 år, ända fram till DDR:s sammanbrott.
Hans mor (IM Nelly) fungerade som
kurir åt Stasi under den den tiden.
Först sedan det s k SIRA, d v s det dator-
iserade rapportdiariet, kunde börja läsas
på slutet av 90-talet avslöjades
Jung-Olsen.
Då hade IM Lenz hunnit bli anställd i
EU, där han avancerade till mellanchef.
Julen 1999 greps han och satt häktad i
111 dagar, varefter han frigavs då dom-
stolen ansåg att brottet preskriberats
10 år efter DDR:s fall.
Det var aldrig den minsta tvekan i själva
skuldfrågan, men rättssystemet hamnade
i den märkliga situationen att man tving-
ades släppa landsförrädaren.
Förmodligen är det den bittra erfaren-
heten, som avhåller regeringen från
att agera i det nya fallet... 
Och Morten Jung-Olsens karriär i EU
har bara fortsatt spikrakt uppåt....
Han är nu unionens främste specialist
på upptagning av nya länder.