måndag, augusti 20, 2012

Överraskande bra rapport från italienska säkerhetstjänsten

Många gånger har jag genom åren
kommenterat den dåliga kvaliteten
säkerhetstjänsternas offentliga
publikationer.
Alla de nordiska tjänsterna har sakta
börjat vakna ur den djupa hemlighets-
fullhetens dvala man befunnit sig i
sedan urminnes tider. Fortfarande
tycks SÄPO dock förväxla information
och stora färgbilder...
Det lysande undantaget har länge
även dess delstatliga filialer) som
lyckas producera informativa och läs-
värda årsrapporter. Sakta har detta
spridit sig til kollegorna i Österrike
Häromdagen fann jag en stor över-
raskning: Italien.
I en årsrapport på 79 sidor från de
kombinerade säkerhets- och under-
rättelsetjänsterna lyckas man ge
konkret och vettig information om
hoten mot ordning och säkerhet.
Dessutom på engelska...