torsdag, augusti 02, 2012

KGB-agenten Getingen avslöjad - alldeles för sent ?

I samband med förre kabinettsekreterare
Sverker Åströms bortgång påminde en 
och annan skribent om att Åström ända
sedan 40-talet av säkerhetstjänsten miss-
tänkts vara sovjetisk agent.
Det mesta som skrevs tycks vara
återvunnet skräp från redaktionsarkiven....
Ett undantag vill jag peka på.
Thrillerförfattaren och piloten Anders
Jallai är också forskare i säkerhets-
historia. Han har åtskilliga gånger funnit
uppgifter om Åströms verksamhet, bl a i 
SÄPO:s förhör med makarna Petrov
på 50-talet.
Nu har han på sin blogg gjort en
sammanställning kallad

Vilken denna hemlighet är bör ni läsa
själv, den är knappast överraskande,
men ovanligt väldokumenterad...
**
Nästan lite kul är amerikanska UD:s oro
över kända svenskars, däribland diplomaters, 
engagemang i Sällskapet Sverige-Sovjetunionen
tidigt 50-tal. Här har man plötsligt förvandlat
Åström till "outspoken critic" av Sovjet. Det är nog
ändå att ta i....
***
En lekman skulle väl misstänka att både den
avhoppade arkivchefen Mitrokhin och den f d
KGB-residenten i London Oleg Gordievsky
(som tidigare tjänstgjort i Köpenhamn)
kunnat bidra med några pusselbitar.
Det är viktigt att fortsätta kartläggningen,
inte minst för att bättre kunna förstå
märkliga politiska svängningar under
efterkrigstiden....