torsdag, augusti 02, 2012

IM Thomas avsäger sig prästämbetet

Efter 24 års tjänstgöring för Stasi
har IM Thomas, f d kyrkoherden och
kd-politikern Aleksander Radler, på
allvar börjat bearbeta sitt förflutna.
Igår meddelande han Dagen att han
avsäger sig sitt prästämbete och även
lämnar alla politiska uppdrag.
"- Genom information som bland annat
jag lämnat vidare om studenter i
dåvarande DDR har samma människor
fängslats och farit illa i slutet av 1960-talet.
Inget plågar mitt samvete som det, skriver
Aleksander Radler till Dagen.
Han berättar hur han inledde sin karriär för
Stasi som ung teologstudent i Östtyskland.
- Jag blev indragen i oetisk informationsgivning
av den då kanske viktigaste teologen i DDR
Hans-Georg Fritzsche. Och för den som begår
misstaget att på ett eller annat sätt en gång
ställa upp blir det problematiskt att dra sig ur,
berättar han."
IM Thomas strategi har varit den
sämsta tänkbara i denna situation.
Lögner och tigande.... 
**
En som valde att istället snabbt gå till mot-
angrepp var journalistveteranen Kjell Albin
Han är registrerad i Stasiarkivet som IM Arnold.
Abrahamsson medger att han både under sin
långa tid i Östeuropa och senare som journalist
i Stockholm haft kontakt med Stasiofficerare,
men menar att det är helt inom ramen för normalt
journalistiskt arbete. Redan 2010 valde han att tala
ut i P1. Uppenbarligen tror inte alla kollegor på den
versionen....
Här bör man väl tillägga att många års rapportering
från och om Östeuropa visat att Kjell Albin A alltid
stått på oppositionens sida gentemot regimerna.
**
De två andra Stasiagenter som namngivits (i huvud-
sak genom egen förskyllan) är IM König (den social-
tydligen ljuga och neka även resten av sitt liv.
För en lekman ser det ut som att hans verksamhet
både som rapportör och inflytandeagent i kretsarna
kring Sten Andersson säkert skadat Sverige allra
allvarligast.
**
Lottan och läraren IM Tourist (Marianne Ersson)
framstår snarast som ynklig. Hon minns ingenting,
vet ingenting och är naturligtvis fullständigt
oskyldig...
Med tanke på att diariet över både hennes och
makens agentrapporter finns tillgängligt i Berlin
är det ingen framgångsstrategi....