torsdag, januari 12, 2012

Salafistisk ledare i Sverige

Gudmundson berättar om en av salafismens
ledare i Sverige, imamen Osman Nilsson:
Han är muslimsk ungdomsledare, fängelseimam,
föreståndare för en islamisk församling i Linköping,
omtyckt föreläsare och ordförande för ett nätverk där
en hel rad muslimska församlingar och organisationer
menar sig "förmedla den sanna bilden av Islam".
**
Och, kan jag avslöja idag, han kallar Usama Bin Ladin
för "käre bror", hyllar talibanernas attacker i Afghanistan,
manar till stöd för mujahedinerna i Tjetjenien, sprider
vapeninstruktioner och jihadpropaganda, förespråkar
införandet av den hårda sharia-lagen även i Väst, postar
nashider till Abu Musab al-Zarqawis ära, har kontakt
med internationella jihadister, samt säger sig vilja dö
som martyr i samma mening som han prisar al-Qaidas
krigare.
Han är ytterligare ett exempel på hur extremister tycks
röra sig helt obehindrat i islams mittfåra.
**
Mikael Osman Nilsson, född 1963 och bördig från Umeå
men verksam i Linköping, konverterade till islam för två
decennier sedan och är idag en religiös ledare som
arbetar med ungdomar och kriminella. Han arbetar på
Skäggetorps Islamiska Kulturcenter i Linköping, men
har även föreläst i Stockholm, Uppsala och Malmö.
(....)

Som ordförande för det i huvudsak salafistiskt inriktade
"Frid – Sveriges Muslimska Nätverk" (grundat 2006
men med oklar grad av aktivitet idag, se archive.org) har
han koordinerat en rad muslimska församlingar och
organisationer i deras gemensamma arbete "för att
förmedla den sanna bilden av Islam".
***
***
*
*
*