söndag, januari 29, 2012

Nya avslöjanden om Stasiagent IM Larsen


Tyska dokument visar att professor
Lassi Päivärintas verksamhet för
den östtyska säkerhetstjänsten
var mycket mera omfattande än
vad som tidigare framkommit
berättar Svenska YLE.
**
Dokument visar att Päivärinta under
täcknamnet "Larsen" spionerade för
DDR:s räkning i över tio år.
Svenska Yle har fått tillgång till en
tjock bunt dokument av BStU,
instansen som övervakar material
från den förra östtyska statssäkerhets-
tjänsten. Dokumenten är bestickande
för den finländska professorn.
Enligt dokumenten företog Päivärinta
flera resor och levererade sammanlagt
29 rapporter. Många av dem var
opublicerade forskningsrapporter.
I Stasis dokument beskrivs rapporterna
som "mycket intressanta". I synnerhet
forskningsprojektet "Eiscat" om ett
radarsystem ovanför Norden intresserade
östtyskarna som ansåg att det var ett
beställningsarbete från Nato.