torsdag, januari 26, 2012

Al Qaeda ska ta europeisk gisslan och döda dem....


I samband med att två turkiska
islamister greps förra sommaren 
kom tyska säkerhetstjänsten över
en krypterad mailkorrespondens
mellan terroristerna och deras
uppdragsgivare i Pakistan och
Afghanistan. Av den framgår att
Al Qaeda planerar att ta europeisk
gisslan som ett led i ett islamistiskt
"utnötningskrig" mot Västerlandet.
**
Det handlar om Maqsood L. från
Österrike och Yusuf O. från Berlin,
som reste till en terroristskola i
Pakistan i juli 2010 och som greps
vid återkomsten i maj förra året.
De hade då fått uppdraget att
genomföra ett första terrordåd i
Tyskland och ta gisslan, som skulle
dödas.
**
Syftet skulle vara att sprida skräck
bland befolkningen och driva fram
hårdare motåtgärder mot islamisterna
från myndigheterna. På så sätt skulle
muslimer alieneras och Al Qaeda få
fler rekryter....
***