onsdag, januari 18, 2012

"Kippapromenad" som protest mot islamistisk antisemitism


Världen Idag berättar om hur Malmös judar
fortsätter sin stillsamma demonstration,
"kippapromenaden", som en tydlig markering
mot den islamistiska antisemitismen i
staden.
Denna gången är även rabbi Kesselman,
mannen som drabbats allra mest av de
grova trakasserierna i Malmö, med
manifestationen.
Medan promenaden pågår samlas över
och hetsar mot Israel och USA.
I Folkets Hus håller Hamas samtidigt ett
Självklart finansierat av stat och kommun
 via "studieförbundet" Ibn Rushd....
**
"Evenemanget är helt och hållet en gräsrotsprodukt,
framsprunget ur en trist och hård verklighet. För på
senare år har antisemitismen skaffat rikets tredje
stad ett tvivelaktigt rykte, som också nått långt
utöver landets gränser. Men genom att promenera
vill deltagarna – iförda kippor och Davidsstjärnor –
lugnt och stillsamt tala om för resten av Malmö att
de inte accepterar antisemitism och att också de
har rätt att gå på stadens gator, iförda sina religiösa
symboler."
**
Men demonstrationen passar inte
åsiktsetablissemanget i Malmö,
kommunledningen och monopol-
tidningen.
De har bestämt att det inte finns 
någon muslimsk antisemitism i
Malmö....
**
"Världen idag har tidigare berättat om rabbi Shneur
Kesselman och de grova trakasserierna mot honom.
Få, om ens några, av Malmös judar har liknande
erfarenheter, men flera kan berätta om påhopp
som har varit nog så obehagliga. En av dem är
Barbro Posner.
– Jag var på väg till synagogan under våra helgdagar
i höstas när sex unga arabiska killar stod och hängde
utanför skolan mitt emot synagogan. En av dem
rusade fram med armarna utsträckta, liksom för att
skrämma mig. Det var så uppenbart att de ville se
mig rädd för att sedan kunna skratta och förlöjliga
mig. Men rädd blev jag inte.
Däremot rasande, säger hon.
Lika arg blev hon när hon dagen efter den
första promenaden läste om den i den stora
dagstidningen.
Hon hade nämligen blivit intervjuad och då
berättat om de sex arabiska grabbarnas påhopp.
– Men i tidningen stod det bara ”en tonårskille”,
säger hon.
**
I samband med första promenaden var Fredrik
Sieradzki mycket tydlig på en punkt: att det i
Malmö finns muslimer som inte gillar judar
och att detta är något man måste våga tala
om. Inte minst är han kritisk till hur media
hanterar frågan.
– Man skriver inte att det är muslimer som
ligger bakom. Jag tror helt enkelt att man
är rädd och inte vågar utmana muslimerna,
som ju är mångdubbelt fler än judarna,
säger han.
Han fortsätter:
– Och typiskt är, att när något har hänt, så
kommer journalisterna till oss och ställer
frågor om hur och varför.
Men då brukar jag svara att de hellre bör
fråga dem som ligger bakom – och inte oss."
***
Bild ovan :
Rabbi Shneur Kesselman tillsammans
med några av de drygt 20 Malmöjudar
som  deltog i kippapromenaden.  
Foto: Annica Skenberg
**
Läs också
*