fredag, januari 13, 2012

Skolstyrelse: "Islamist olämplig som lärare"

Delstaten Bayerns skolmyndighet tänker
i fortsättningen inte anställa personer
knutna till Muslimska Brödraskapet som
lärare. De kan inte förväntas stödja
Tysklands frihetlig-demokratiska för-
fattning, säger delstaten,
 och är därför olämpliga för uppgiften.  
**
När en 30-årig man sökte en kommunal
tjänst som matematiklärare i München
sändes hans ansökan på remiss till för-
fattningsskyddet.
De kände till mannen sedan flera år.
Han är aktiv i Muslimska Brödraskapet
och Islamischen Gemeinschaft in
Deutschland (IGD). Det cirkulerar 
många islamistiska texter på nätet
som han författat. Inte oväntat har
han också fungerat som ungdomsledare
inom Brödraskapet.
Författningsskyddet ansåg därför att han
måste anses som olämplig, inte bara som
lärare utan som statstjänsteman överhuvud-
taget. Personer som inte stöder den tyska
statens frihetlig-demokratiska grund är
icke lämpade att arbeta för den....
Staden München beslöt därför att inte
anställa honom.
**
På den tiden det kommunistiska hotet mot
Förbundsrepubliken var mera akut stoppades
hundratals blivande statstjänsteman varje år.
Från brevbärare till universitetsprofessorer.
På senare år tycks vissa delstater helt strunta
i personalkontroll. Det är glädjande att Bayern
nu tydligt markerar att islamister är
olämpliga bl a för lärartjänster.
***