måndag, januari 30, 2012

161 islamistiska imamer utvisas


Formellt sker utvisningen eftersom
imamerna vistas i landet på turistvisum
och då inte tillåts arbeta som missionärer.
I verkligheten handlar det om att myn-
digheterna anser att deobandis underblåser
islamism och rashat.
Imamerna kommer från Bangladesh, Indien,
Pakistan, Maldiverna och arabiska halvön.
Tablighi Jamaat, som grundades i  Indien, är
en islamistisk missionsorganisation, som har
stora likheter med wahhabisterna från Saudi-
arabien.
De har haft stora framgångar i Europa.
I Storbritannien  kontrollerar TJ  idag 600
av Storbritanniens 1.350 moskéer, 17 av
26 muslimska seminarier och har utbildat 80 %
av landets imamer.
Nu bygger de också Europas största moské,
London Markaz.
Deobandis har också varit framgångsrika i Norge.
**
Despite its pacifist stance, Tablighi Jamaat has
appeared on the fringes of numerous terrorism
investigations.
 One of the London 7/7 suicide bombers,
 Shehzad Tanweer, studied at the Deobandi
seminary in Dewsbury and Mohammad Sidique Khan,
 the leader of the London 7/7 terror plot, was a
regular worshipper at the adjoining mosque.
Richard Reid, the shoe bomber, was said to have
been influenced by Tablighi Jamaat, several of
whose adherents were also among those arrested
last year over an alleged plot to blow up
transatlantic  airliners.