måndag, januari 09, 2012

"Islamister infiltrerar hela samhället"

Nigeria är skakat av den extrema islamist-
sekten Boko Harams ökande terrorism.
Nu varnar presidenten för att sekten även har
förgreningar högt upp i landets myndigheter.
**
Flera hundra människor har dödats i blodiga attacker
som Boko Haram genomfört och tusentals kristna
har drivits på flykt. Men rörelsen har anhängare även
på högsta politiska nivå, sade president Goodluck
Jonathan på måndagen.
-En del av dem är i regeringen, andra är i parlamentet,
vissa är till och med i domstolsväsendet, sade han och
tillade att sektens inflytande misstänkts sträcka sig även
till armén, polisen och säkerhetstjänsten.
Boko Harams slutna natur gör rörelsen på vissa sätt
farligare än något landet såg under det blodiga inbördes-
kriget 1967-1970, sade han.
Nigeria har en knapp kristen majoritet. De kristna är fram-
förallt bosatta i södern, medan muslimerna dominerar de
norra staterna. Boko Harams attacker har riktats mot de
kristna och en talesman för rörelsen gav i december
de kristna i landets norra delar ett ultimatum:
 Lämna området eller dö ! 
Parallellt med terrorn sprider sig sharia-
lagstiftningen i de norra delstaterna.
Jonathans uttalande återspeglar utbredda misstankar om
att politiker från norra Nigeria ger sitt stöd till sekten.
Sedan den 31 december råder undantagstillstånd i stora
delar av Nigeria.
**