tisdag, januari 17, 2012

PST: Islamism fortfarande största hotet

Den norska säkerhetspolisen PST
offentliggjorde i morse årets hot-
värdering.
tonade att det största hotet mot
Norge och norrmännen fortfarande
är islamismen.
**
"Ekstrem islamisme vil fortsatt utgjøre den
største terrortrusselen for Norge i 2012.
Selv om det er få personer i Norge som
støtter ekstrem islamisme, er rekrutteringen
til enkelte miljøer økende. Lederskikkelser
i miljøene kan utnytte dette til å etablere
celler eller grupper i Norge som har til
hensikt å planlegge voldelige aksjoner.
Norge fremstår som sentralt i fiendebildet
til enkelte av disse lederne.
**
Personene i de ekstreme islamistiske nett-
verkene er involvert i aktiviteter av mer
operativ karakter enn tidligere.
Flere av disse personene reiser til konflikt-
områder for å få trening, kamperfaring og
møte internasjonale kontakter. Slike opphold
kan påvirke den enkeltes ønske og evne til
å planlegge terrorhandlinger her i landet.
Samtidig kan trusselaktører gjennomføre
voldelige handlinger uavhengig av slike reiser."