fredag, februari 29, 2008

Det eviga JERUSALEM

Så här när sabbatsfriden utbrutit,
vad är då vackrare att njuta av än
****
***
"Jerusalem, den stad som Herren utvalt
ur alla Israels stammar,
till att där fästa sitt namn."
(1Krön. 12:13)
**
Filmen visar glimtar av Jerusalems
histroria från Självständighetsförklaringen
till idag, men med stark tonvikt på
Befrielsen av Jerusalem juni 1967
och 40 års-firandet av det.