söndag, mars 02, 2008

Kvalificerat hemlig inblick i rysk krigsplanering

Inom kort får vi en bekräftelse på att
det post-kommunistiska Ryssland
definitivt förvandlats till en
Putinokrati.
Härskaren kan t o m utse sin
efterträdare och låta denna "väljas"
av folket. Vallokalerna lockar väljare
med apelsiner och rabatterad mat...
**
Hotbilden mot Västeruropa handlar om
ett ryskt gasmonopol, köpta västpolitiker,
ett politiskt strupgrepp om buffertstaterna
och, inte att förglömma, upprustning av
Röda Armén.
**
I en tid när Försvarsberedningen och
opinionsbildarna tycks ha glömt det militära
hotet kan det vara nyttigt att studera hur det
var för inte så länge sedan…
**
Danske försvarschefens hemliga
planläggningsunderlag för underrättelse-
tjänsten 1991
är en bra påminnelse om
varthän vi är på väg igen….