torsdag, mars 27, 2008

Påven döper muslimsk journalist

journalisten Magdi Allam under Påskmässan.
Allam, biträdande chefredaktör för Corriere della Sera,
var en av Italiens mest kända muslimer och har
utvecklats från aktiv kommunist till konservativ katolik.
I sina artiklar och böcker har han starkt fördömt
islamismen och försvarat Israel och USA.
En av hans senaste böcker heter
"Viva Israele" (Leve Israel).
**