tisdag, februari 12, 2008

....döda en otroende !


Om Allah ska bringa er SEGER måste
envar av er döda en otroende !
Den dygdige Shejk Khaled er-Rashid
-må Allah bevara honom från fångenskap .


***
"If you want Allah to grant you victory, every one of you must kill an infidel!"
"The virtueous Sheikh Khaled er-Rashid - May Allah Save Him From Captivity"

***
(Banner på den turkiska islamistiska
hemsidan takva.com, återgiven på