söndag, februari 03, 2008

Tchads talibaner och det apatiska Västerlandet

Under helgen har tusentals beväpnade islamister
intagit Tchads huvudstad N'Djamena .
Islamisterna, organiserade och beväpnade av regimen
i Sudan, är nödtorftigt maskerade som en inhemsk
tchadisk opposition, vilket dock endast tycks lura
västerländska journalister....
De tre grupper det handlar om styrs av Sudan och
har det senaste halvåret skapats med hjälp av saudiska,
syriska och iranska pengar. För islamisterna handlar det
framförallt om en arabisering och islamisering av Sudan.
Genom att avleda uppmärksamheten från Darfur till Tchad
har man lyckats få Västerlandet att inta sin favoritposition:
Det eviga vänteläget ! Den europeiska beslutsamhet som
demonstrerades i förra veckan hade på söndagen gått upp
i tunn blå rök...