måndag, februari 11, 2008

Islamister utnyttjar handikappade

Den 1 februari sprängdes bomber på
mördare. Det nya och "innovativa"
var att terroristerna hade spänt fast
bomberna på två förståndshandikappade
kvinnor (båda med Downs syndrom) och
fjärrutlöst bomberna med mobiltelefoner.
Mer än ett hundratal människor
dödades.
Rogntudjuu! berättar om fler fall
där förståndshandikappade och barn
använts som självmordsbombare
utan att begripa vad som skedde.
***
En tydligare illustration av
islamisternas avgrundsdjupa
förakt mot handikappade och kvinnor
kan man väl knappast få .......