onsdag, mars 31, 2010

Terrorns väg Mogadisho - Malmö

En läsare som pendlar mellan Köpenhamn
och Malmö hörde av sig. Han berättade hur
Öresundståget i stort sett dagligen invaderas
av stora grupper somalier från Kastrup på väg
mot Malmö.
Jag har inte sett någon färsk asylstatistik, men
trenden har varit klar det senaste årtiondet. Varje
gång Al Shabaab går till offensiv mot de påstått
"västvänliga" regimerna i Mogadisho ökar antalet
asylsökare i Europa.
Paradoxalt nog ser vi samtidigt hur stödet för de
mest extrema islamisterna hela tiden ökar bland
exil-somalierna. ...
I Danmark demonstrerades det ju tydligt genom
"burkabombaren" Abdurrahman
Hajji och yxmannen Muhideen Jelle, som
försökte mörda Kurt Westergaard.
Danska Justitieministeriet beräknar att ca 400
somaliska terrorister uppehåller sig i landet.
Några motsvarande beräkningar finns inte för
Sverige och Norge, men somalierna själva berättar
om ett starkt stöd för Al Shabaab ("Alla somalier i
Norge stöder Al Shabaab"). Samtidigt ser vi
glädjande nog att några yngre somalier öppet vågar
kritisera islamisterna. Att de sedan gör misstaget
att tro att Muslimska Brödraskapets goda vän
Mona Sahlin stöder dem, lär de väl tids nog bli
kloka på....
***
Enligt SÄPO har minst ett tjugotal unga somalier i
Sverige rekryterats till Al Shabaab.
De pekar också på kopplingar mellan khat-
smugglingen och den islamistiska terrorismen.
("SÄPO varnar: Terroristerna finns i Sverige")
I varje fall två somalier med medborgarskap
alternativt PUT (permanent uppehållstillstånd)
i Sverige leder nu terrorgrupper i Somalia.
***
The Times berättade nyligen om den stora
somaliska exilgruppen i Storbritannien:
"Wretched, jobless, invisible: are Britain’s
Somalis the enemy within?"
Al Shabaab har nu också öppet erkänt att man
samarbetar med Al Qaeda.
Med hjälp av den stora somaliska diasporan har
rörelsen på kort tid blivit världsomspännande.
T o m i Australien är Al Shabaab aktiva....