tisdag, mars 30, 2010

Schweiz visar vägen ?

På initiativ av den tyska opinionsgruppen Pro NRW
samlades i helgen delegater från halvdussinet anti-
islamistiska europeiska partier. Bl a Vlaams Belang
från Belgien, FPÖ från Österrike och Sverige-
demokraterna. Utifrån den schweiziska folk-
omröstningen om förbud mot byggandet av fler
minareter diskuterades att för första gången använda
Lissabonfördragets möjlighet att begära en europeisk
folkomröstning.
Formerna för en sådan begäran är fortfarande oklara,
men partierna kommer att trycka på EU-byråkratin för
att få klarlagt spelreglerna.
Så snart skett kommer gruppen att samlas till ett nytt
möte i Bryssel för att formalisera det första europeiska
folkuppropet mot islamiseringen.
***
The various speakers at the conference left nothing
to the imagination. Filip Dewinter, leader of Vlaams
Belang said: “Islam is a conquering religion that seeks
the destruction of our democracy and its replacement
replace it a dictatorship based on Sharia. On one thing
you need not doubt: Islam intends to conquer all of
Europe. Islam is a predator, ready on jump on the
weakest victim: Europe ages, dies out and leaves
itself blinded by the multicultural away-with-us
ideology.
Also the Catalan Josep i Rius Anglada and the Swede
Kent Ekeroth let their opinions be heard. Rius Anglada
quoted an old Spanish slogan, which was used in
battle against the forces of the dictator Franco.
“Islamists, no pasaran, you cannot get through.”
Kent Ekeroth said, quoting Winston Churchill:
“We’ll fight till victory. Victory at all costs. Because
without victory we will not survive”.
***