fredag, mars 12, 2010

Svenska turister mördade i England

BBC berättar att ett mängd skandinaviska
turister mördats i närheten av Weymouth.
Mordplatsen ligger nära den kommande
olympiska segelhamnen.
Det rör sig om 51 unga män i 20-30-årsåldern.
***
De mördade har förmodligen överfallits av
den aggressiva lokalbefolkningen, plundrats
och sedan halshuggits. Flera av dem har också
andra skador, främst avvärjningsskador på
händerna.
Skeletten påträffades vid ett vägbygge förra
sommaren, men först nu har man genom isotop-
undersökning av männens tänder kunnat fastslå
deras nordiska ursprung.
**
De 51 skandinaviska turisterna förmodas ha
mördats någon gång mellan år 910 och 1030.
Anledning till deras vistelse i England är
fortfarande okänd.....
**
Oxford Archaeology removed the 51 skulls from
the ground and are continuing to examine the
remains to try to link the find to historical events.
**
Project manager David Score said: "To find out
that the young men executed were Vikings is a
thrilling development."