måndag, december 07, 2009

Riksolyckan Bildt - igen.....

Bildts senaste anti-israeliska utspel har kommenterats
tillräckligt ute i världen. Låt oss nöja oss med Dry Bones
träffsäkra teckning.....
Läs också Ilya Meyers reflektioner över ett möte med
muslimska vänner i ett förändrat London.
Jag missade Dokument inifråns Slaget om muslimerna
i söndags, men det finns på SvT Play. Läs mera på
Se också Erixons kommentar om reportaget.